Punkkinen Jussi

- Soratoimitukset

- Murskeet teille ja rakentamiseen sekä sepelit imeytyskenttiin ym. muuhun rakentamiseen

- Sekä muut maa-ainekset

- Maansiirtokuljetukset  urakalla ja tuntiyönä

- Pyöräkuormaaja työt, kuormaukset ja trukkipiikkityöt

- Kippirahti kuljetukset

- Teidenhoito